Geautomatiseerd vergelijken van cijfers in voorgaande jaarverslagen

2023-11-12 – accountancy

Reference(s): Datasnipper

Het geautomatiseerd controleren van cijfers in het huidige jaarverslag met voorgaande jaarverslagen is een initiatief van datasnipper.

De geautomatiseerde controle wordt ingezet om fouten in het jaarverslag te voorkomen.

Tekst uit het persstatement / van de website: Easily review the previous year amounts in the financial statements. Automatically compare two financial statements and automatically search and validate the corresponding amounts between the different years. Time saved!

credit of the feature and article image: Datasnipper (https://www.datasnipper.com/)

Scroll to Top