Geautomatiseerd voorspellen van de authenticiteit

2024-02-16 – technology

Reference(s): IEEE

“Wat is de voorspelde authenticiteit per schilderij?”, is de vraag die S en A Frank proberen te beantwoorden middels machine learning.

Het model dat deze vraag beantwoordt heeft de naam: The A-Eye en gebruikt voor het beantwoorden een afbeelding van het schilderij.

credit of the feature and article image: IEEE(https://spectrum.ieee.org/this-ai-can-spot-an-art-forgery)

Scroll to Top