Wat staat er op het menu?

Nu de schaduw van de coronapandemie langzaam vervaagt, herleeft het verlangen naar reizen en groeit het enthousiasme voor nieuwe avonturen. Maar de tijd waar je een zaterdagmiddag lang doorbrengt op het reisbureau om je vakantie uit te zoeken, is voor de meeste mensen al lang voorbij. En toch, soms wil je op basis van je persoonlijke interesses en voorkeuren wel vragen kunnen stellen over specifieke activiteiten op reislocaties. Combineer dit met een van de grootste hypes van deze tijd, namelijk Artificial Intelligence, en de vervanger van het traditionele reisbureau is geboren: de geautomatiseerde, gepersonaliseerde reisagenda.

Wat zijn de ingrediënten?

Voor het genereren van een gepersonaliseerde reisagenda wordt gebruikgemaakt van een specifiek type AI genaamd neurale netwerken. Concreet gaat het hier om een taalmodel (Large Language Model). Dit zijn AI-modellen die worden gebruikt om door de mens geschreven teksten te interpreteren, te verwerken en erop te reageren. Drie voorbeelden van algemeen bekende taalmodellen zijn: ChatGPT, Google Bard en Microsoft Co-Pilot. Daarnaast zijn er AI-modellen die specifiek voor steden, hotels en Online Travel Agencies (OTA’s) zijn ontwikkeld zoals The Trip Boutique AI.

Voor het genereren van een gepersonaliseerd reisplan, baseert het AI-model van The Trip Boutique zich op historische klantgegevens. Voorbeelden van deze klantgegevens zijn prijssensitiviteit, samenstelling van het reisgenootschap en voorkeur voor toeristische of niet-toeristische plekken. Indien gewenst kan dit reisplan door de gast worden aangepast of kan de gast het AI-model verzoeken om aanvullende alternatieven voor bepaalde dagen aan te reiken. Wanneer de gast tevreden is over de samengestelde reis, kan de reis inclusief alle kaartjes voor uitjes en eventuele vervoersmiddelen worden geboekt.

Wie zijn er al aan het koken?

Op dit moment wordt de technologie geïmplementeerd door meerdere OTA’s, steden en hotels. Voorbeelden van deze OTA’s zijn Priceline en Booking.com. Steden die deze technologie implementeren zijn Budapest, Rome en Wenen. Tot slot is IHG een voorbeeld van een hotelketen die deze technologie op beperkte schaal inzet. Het geautomatiseerd genereren van gepersonaliseerde reisagenda’s door AI bevindt zich hiermee tussen de custom-built en volwassenfase waarbij er nog geen standaardproducten beschikbaar zijn maar verschillende organisaties wel hun eigen producten hebben gebouwd.

De witte of blauwe brigade?

Het geautomatiseerd genereren van een gepersonaliseerde reisagenda is vanuit het waardeketenperspectief een zichtbare activiteit voor de gast. Het is namelijk een onderdeel van de gast zijn eigen proces om een reis of specifieke activiteiten te boeken. Organisaties die AI inzetten om reisagenda’s te maken, zullen uiteraard de kwaliteit dienen te waarborgen. Allereerst dient men te voorkomen dat onjuiste reisagenda’s worden gemaakt. Daarnaast is het onwenselijk dat de AI zich bezig gaat houden met gespreksonderwerpen waarvoor hij niet ontworpen is. Zo heeft de lancering van een AI-bot bij DHL geleid tot een poëet (met fantastische gedichten) die geen vragen over pakketjes of DHL kon beantwoorden……

Auteurs: Martijn Zoet en Clint Wolfs

Scroll to Top