Wat staat er op het menu?

Voedselverspilling is een groeiend probleem dat ook de hotelsector treft. Ondanks inspanningen om gasten te voorzien van heerlijke maaltijden, belanden grote hoeveelheden voedsel vaak onnodig bij het afval. Deze verspilling heeft niet alleen financiële gevolgen voor hotels, maar ook een negatief effect op duurzaamheidsdoelstellingen. Er zijn hulpmiddelen beschikbaar om voedselverspilling te verminderen, een voorbeeld hiervan is het inzetten van Artificial Inteligence. Ten eerste om bewustzijn te creëren van de hoeveelheid afval en ten tweede om de economische waarde hiervan te laten zien.

Wat zijn de ingrediënten?

Om de hoeveelheid afval te bepalen maakt de AI gebruik van camera’s. De camera’s worden boven de afvalbakken gehangen en worden geactiveerd op het moment dat er afval wordt weggegooid. Op dat moment maakt de camera een foto en herkent de AI welk type afval dit is. Op basis hiervan worden allerlei berekening uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn wat de euro waarde van het afval is en hoeveel geserveerde porties er worden weggegooid. Daarnaast wordt dit meteen vertaald naar de wekelijkse en jaarlijkse waarde hiervan zodat een mogelijk kostenbesparing direct inbeeld wordt gebracht.

Wie zijn er al aan het koken?

Op dit moment wordt deze technologie al door meerdere organisaties aangeboden zoals Winnow Vision, Positive Carbon en Nuvilab. Daarnaast hebben meerdere individuele hotels en ketens, zoals Emaar Hospitality Group, Accor en Hilton, het al geïmplementeerd. Daarmee kunnen we dan ook stellen dat het gebruik van AI voor het tegengaan en reduceren van voedselverspilling zich in de volwassenfase bevindt.

De witte of blauwe brigade?

Het tegengaan en reduceren van voedselverspilling zit in de volwassenfase maar is vanuit het waardeketenperspectief een onzichtbare activiteit voor de gast. Het is namelijk onderdeel van het interne proces van de organisaties. Wanneer organisaties toch aan hun gasten willen communiceren dat zij bezig zijn met het reduceren van voedselverspilling dienen zij hiervoor een oplossing te verzinnen. Twee voorbeelden hiervan zijn: extra marketing rondom dit onderwerp of een publiek toegankelijk dashboard waarin de huidige voedselverspilling gevolgd kan worden.

Auteurs: Martijn Zoet en Evelien Vlijm

Scroll to Top